Sinusi.rs

O autoru


Autor sajta je mr sci. dr Zoran Dukić, lekar specijalista otorinolaringolog, magistar medicinskih nauka, od 1994 do 2021. je bio stalno zaposlen na ORL odeljenju Opšte bolnice Subotica, od 2021. stalno zaposlen u poliklinici Sente u Subotici i konsultant u bolnici NEW Hospital u Novom Sadu.

Dr Dukić je diplomirao na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu juna 1992. godine sa prosečnom ocenom 9,41.  Nakon obaveznog jednogodišnjeg staža i godinu dana provedenih u Službi hitne medicinske pomoći u Subotici specijalizaciju iz ORL započeo u avgustu 1994, završio u oktobru 1998. na ORL Klinici u Novom Sadu. Magistarski rad pod naslovom „Kvalitet života nakon timpanoplastike“ odbranio u maju 2005. na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu pod komentorstvom prof. dr Dušana Miloševića i prof. dr Rajka Jovića. Lečenjem hroničnih rinosinusitisa i nosne polipoze se počeo intenzivnije baviti početkom prošle decenije. Sredinom 2005, nabavkom skupe i složene opreme za FESS i nakon edukacije u Gracu stvorila se mogućnost da se stečeno znanje i veliki entuzijazam primeni i u praktičnom radu. Studijska gostovanja i edukacije je obavio na ORL Klinici Haukeland sykehus u Bergenu 2004. godine, na ORL Klinici u Budimpešti 2009, ORL Klinici „Rebro“ u Zagrebu 2010, ORL Klinici VMA u Beogradu 2006. godine i u tri navrata, 2003, 2005 i 2006. godine kod prof dr Hajnca Štambergera na ORL Klinici u Gracu.

Od 2006. se intenzivno bavi endoskopskom endonazalnom hirurgijom, do sada sa preko tri hiljade operacija ovog tipa, najčešće kod hroničnog rinosinusitisa, sinonazalne polipoze, ali i u nekim ređim i složenijim stanjima, kao što su maligni tumori šupljine nosa, urođene malformacije šupljine nosa i prednje baze lobanje ili stanja nakon povrede baze lobanje i oticanjem cerebrospinalnog likvora (moždane vode).